Lejebetingelser

Teltfruens Eftf.

Telte i 3 generationer

1.Lejer har det fulde ansvar for det lejede i lejeperioden.

2.Lejer sørger for at adgangsforhold er i orden. Adgangsvej og teltplads skal være ryddet og  jævn.

3.De lejede effekter leveres i gadeplan.

4.Ethvert ansvar over for offentlige myndigheder og andre, påhviler alene lejeren.

5.Lejer har det fulde ansvar for skader på evt. nedgravede rør og kabler, der skades ved opsætning og nedtagning af telte. (Længde på teltpløkke er ca. 100 cm.)

6.Når teltet ikke anvendes skal det være lukket.

7.Ved afhentning af telt skal det være ryddet, stole stablet, bordene klappet sammen og servicet stillet renvasket i kasser, hvis ikke andet er aftalt.

8.Såfremt der er mangler ved det leverede materiale, underrettes udlejer straks og udlejer sørger for at fejlen bliver rettet.

9.Lejen er baseret på et et-dags arrangement

10.Undgå venligst at bruge tegnestifter, tape eller lignende på borde, stole og telte.

11.Ved force majeure eller lignende, der forhindrer op eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer eller andre